ΚΡΟΥΣΤΙΚΑ ΚΥΜΑΤΑ (LiSWT-ED) ΓΙΑ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΤΥΣΗΣ

Μια νέα και μοναδική προσέγγιση

Η νέα εμπειρία στη θεραπεία της ΣΔ με χαμηλής έντασης κρουστικά κύματα και χρήση γραμμικής εστίασης κεφαλής υπό μια καινούργια και βελτιστοποιημένη τεχνική εφαρμογής επιδεικνύει βελτιωμένα αποτελέσματα. Μετά από ανάλυση των πρόσφατων δεδομένων και μελετών, η θεραπεία με χαμηλής έντασης/ενέργειας εστιακών κρουστικών κυμάτων (low-energy focused shockwave therapy) καθιερώθηκε ως πρώτης γραμμής αντιμετώπιση της ED από την Ευρωπαϊκή Ουρολογική Εταιρεία (EAU) και περιλαμβάνεται πλέον και επίσημα στις κατευθυντήριες οδηγίες (EAU guidelines). 

Η θεραπεία εφαρμόζεται στο ιατρείο, είναι απλή, σύντομη (15 λεπτά), ανώδυνη και χωρίς παρενέργειες.

Περισσότερα:

www.androcare-shockwaves.webnode.gr

28 Μαρτίου 2017