ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ


Διεθνώς, το 15% των ζευγαριών αναπαραγωγικής ηλικίας αντιμετωπίζουν πρόβλημα υπογονιμότητας. Στην Eλλάδα, εκτιμάται ότι ποσοστό 15-20% των ζευγαριών δεν μπορούν «φυσιολογικά» να κάνουν παιδί.

Η υπογονιμότητα είναι ένα πρόβλημα βέβαια που λανθασμένα έχει συνδεθεί με το ρόλο της γυναίκας. Τα στατιστικά δεδομένα θεωρούν τους άνδρες υπεύθυνους για το 50% του συνόλου των περιπτώσεων. Το σημαντικό είναι ότι σε ένα μεγάλο ποσοστό που ξεπερνά το 32%, το αίτιο της ανδρικής υπογονιμότητας παραμένει άγνωστο (ιδιοπαθής υπογονιμότητα).

Έχει πλέον γίνει αποδεκτό ότι ένα σπέρμα με μετρήσεις κάτω από το όριο των 20 εκατομμυρίων σπερματοζωαρίων ανά κυβικό εκατοστό είναι συνδεδεμένο με μειωμένη γονιμότητα. Επιπλέον το ποσοστό των ανδρών που πέφτουν κάτω από αυτό το όριο αυξάνεται συνεχώς ως αποτέλεσμα του σύγχρονου

τρόπου ζωής. Στις ΗΠΑ έχει παρατηρηθεί τα τελευταία 25 χρόνια μια στατιστικά σημαντική μείωση του αριθμού των σπερματοζωαρίων στο ανθρώπινο σπέρμα από τα 113 στα 66 millions/ml. Και άλλες μελέτες δείχνουν ότι σε πολλές περιοχές της γης ο αριθμός των σπερματοζωαρίων πέφτει ταχύτατα. Αν και οι στατιστικές ποικίλλουν, φαίνεται ότι περίπου το 30% των ανδρών είναι υπογόνιμοι και τουλάχιστον το 2% των ανδρών παρουσιάζουν στειρότητα.

6 Απριλίου 2017