ΜΙΚΡΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΙΡΣΟΚΗΛΗΣ

Η υποβουβωνική μικροχειρουργική απολίνωση των σπερματικών φλεβών είναι μια ασφαλής και αποτελεσματική τεχνική για την αντιμετώπιση της ανδρικής υπογονιμότητας που σχετίζεται με κλινικά εμφανή κιρσοκήλη.

Οδηγεί σε μεγάλο ποσοστό σε βελτίωση των παραμέτρων του σπέρματος και αυξάνει την πιθανότητα επίτευξης μη υποβοηθούμενης γονιμοποίησης.

Σύμφωνα με πολλές μελέτες, αποτελεί την ενδεδειγμένη αρχική προσπάθεια αντιμετώπισης σε υπογόνιμα ζεύγη όπου ο άνδρας ελέγχεται με κλινικά εμφανή κιρσοκήλη και ολιγοασθενοσπερμία.

Αναμφισβήτητα, θεωρείται σημαντική και εξαιρετικά αποτελεσματική επέμβαση για την λύση του προβλήματος.

Είναι ταχύτατη και εξαιρετικά εύκολη τεχνική, χωρίς επιπλοκές, καθώς η ανεύρεση του στελέχους ή των στελεχών των σπερματικών φλεβών λαμβάνει χώρα κατά την κάθοδο αυτών ακριβώς κάτω από το έξω βουβωνικό στόμιο.

Δεν υφίστανται επιπλοκές από τραυματισμούς νεύρων και από τραυματισμό ή απολίνωση της αρτηρίας του όρχεως, λόγω του ότι η ανεύρεση είναι πολύ ευκολότερη σε εκείνη τη θέση αλλά και η μεγέθυνση είναι πολύ μεγαλύτερη του γυμνού οφθαλμού. Η επέμβαση είναι εξαιρετικά απλή και απόλυτα ενδεικνυόμενυη και σε αμφοτερόπλευρη κιρσοκήλη.

Με ιδιαίτερη προσοχή απολινώνουμε τις παθολογικές φλέβες και αποκαθίσταται η ομαλή αιματική κυκλοφορία του όρχι από παράπλευρη οδό, οδηγώντας σε αποκατάσταση της γονιμότητας. Δεν έχει μετεγχειρητικό άλγος, απαιτεί λίγο χρόνο, και η νοσηλεία μπορεί να γίνει σε ημερήσια βάση. Ο ασθενής επιστρέφει στο σπίτι του μετά από λίγες ώρες και την τις επόμενες μέρες στις καθημερινές του δραστηριότητες.

Η βελτίωση της ποιότητας του σπέρματος στους υπογόνιμους άνδρες, μετά τη μικροχειρουργική αντιμετώπιση της κιρσοκήλης, επιβεβαιώνεται και από το σπερμοδιάγραμμα που γίνεται τρεις μήνες μετά την επέμβαση.

 

28 Μαρτίου 2017