Η ΠΡΟΕΓΧΕΙΡΗΤΙΚΗ ΧΗΜΕΙΟΘΕΡΑΠΕΙΑ ΕΜΦΑΝΙΖΕΤΑΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΗ ΓΙΑ ΥΨΗΛΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΟΥΡΟΘΗΛΙΑΚΟ ΚΑΡΚΙΝΟ.

Περίπου το 45% των ασθενών με υψηλού κινδύνου ουροθηλιακό καρκίνωμα του ανωτέρου ουροποιητικού συστήματος εμφάνισαν υποσταδιοποίηση της νόσου μετά από προεγχειρητική (νεο-επικουρική) χημειοθεραπεία, σύμφωνα με διεθνή μελέτη στο The Journal of Urology ….

Ερευνητές του Πανεπιστημίου Ιατρικής της Βιέννης στην Αυστρία μελέτησαν 267 ασθενείς με μη μεταστατικό υψηλού κινδύνου ουροθηλιακό καρκίνωμα του ανωτέρου ουροποιητικού συστήματος, οι οποίοι έλαβαν χημειοθεραπεία πριν από τη ριζική νεφροουρητηρεκτομή από το 2005 έως το 2017. Από αυτούς, το 31% έλαβε μεθοτρεξάτη, βιμπλαστίνη, δοξορουβικίνη και σισπλατίνη (MVAC), το 46% έλαβε γεμσιταμπίνη και σισπλατίνη (GC), το 9% έλαβε γεμσιταμπίνη και καρβοπλατίνη (GCb) και το 12% έλαβε άλλα σχήματα.
Συνολικά 10% των ασθενών παρουσίασαν πλήρη ανταπόκριση στην παθολογοανατομική εικόνα και 35% είχαν μερική ανταπόκριση. Συνολικά, το 45% είχε παθολογοανατομική υποσταδιοποίηση της νόσου (pT1 ή λιγότερο). Εάν υπήρχε διήθηση των λεμφαδένων, η πλήρης απόκριση ήταν λιγότερο συχνή.

Τα διάφορα χημειοθεραπευτικά συστήματα είχαν παρόμοια αποτελέσματα, ενώ ο αριθμός των κύκλων χημειοθεραπείας δεν επηρέασε τα αποτελέσματα. Ο βαθμός της υποσταδιοποίησης είχε αντίστοιχα σχέση και με την παράταση της επιβίωσης.

«Περίπου οι μισοί ασθενείς παρουσίασαν αξιόλογη ανταπόκριση στη χημειοθεραπεία κατά τη στιγμή της χειρουργικής επέμβασης και είχαν σημαντικά οφέλη επιβίωσης κατά τη διάρκεια της παρακολούθησης. Συνολικά, τα αποτελέσματά μας επιβεβαιώνουν τον ευεργετικό ρόλο της χρήσης της προεγχειρητικής χημειοθεραπείας με βάση την σισπλατίνη σε ασθενείς με υψηλού κινδύνου ουροθηλιακό καρκίνωμα του ανωτέρου ουροποιητικού συστήματος και μπορούν να χρησιμοποιηθούν στο θεραπευτικό πλάνο των ασθενών αυτών», κατέληξαν οι ερευνητές. «Ωστόσο, απαιτούνται αποτελέσματα από προοπτικές κλινικές δοκιμές για να αλλάξει η θεραπευτική προσέγγιση των ασθενών αυτών».

23 Ιανουαρίου 2020