Εργασίες

Evaluation of neuroendocrine staining and androgen receptor expression in incidental prostatic adenocarcinoma: prognostic implications.
Hypoxia, angiogenesis and apoptosis markers in locally advanced rectal cancer.

Evaluation of hypoxia-inducible factor 1alpha overexpression as a predictor of tumour recurrence and progression in superficial urothelial bladder carcinoma.

Hypoxia-inducible factor 1 alpha expression correlates with angiogenesis and unfavorable prognosis in bladder cancer.

Ο ρόλος της υποξίας στην ογκολογία του ουροποιογεννητικού συστήματος

Ιστική μελέτη της νευροενδοκρινικής διαφοροποίησης και της έκφρασης του υποδοχέα ανδρογόνων σε τυχαία αδενοκαρκινώματα προστάτη. Κλινικοπαθολογοανατομική συσχέτιση

Μεταστατικό αδενοκαρκίνωμα στομάχου στην ουροδόχο κύστη. Περιγραφή μιας σπάνιας περίπτωσης και ανασκόπηση της βιβλιογραφίας

Μεταστατικό ουροθηλιακό καρκίνωμα στο δωδεκαδάκτυλο. Αναφορά σε μια σπάνια περίπτωση και ανασκόπηση της βιβλιογραφίας

Ιστική Μελέτη Υποξίας και Αγγειογένεσης στον Καρκίνο της Ουροδόχου κύστης και συσχέτιση με κλινικοπαθολογοανατομικές παραμέτρους

Ανοσοϊστική μελέτη των πρωτεϊνών p53 και bcl2 στον καρκίνο της ουροδόχου κύστης

Detection of apoptosis in bladder carcinomas with monoclonal antibody to ssDNA

Expression and distribution of hypoxia-inducible factor 1a in bladder cancer

28 Μαρτίου 2017