ΚΙΡΣΟΚΗΛΗ

ΚΙΡΣΟΚΗΛΗ

ΚΙΡΣΟΚΗΛΗ
Κιρσοκήλη είναι η ανώμαλη διεύρυνση των φλεβών στο όσχεο που απάγουν το αίμα από τους όρχεις. Οι όρχεις αιματώνvaricoceleονται από αιμοφόρα αγγεία τα οποία προέρχονται από την κοιλιακή χώρα και τα οποία περνούν από το βουβωνικό πόρο ως μέρος του σπερματικού τόνου στην πορεία τους προς τους όρχεις. Η προς τα άνω ροή του αίματος στις φλέβες εξασφαλίζεται με μικρές μονόδρομες βαλβίδες που εμποδίζουν την επιστροφή-παλινδρόμηση του αίματος. Η παρουσία ελαττωματικών βαλβίδων, ή η συμπίεση της φλέβας από ένα γειτονικό σχηματισμό μπορούν να προκαλέσουν διάταση των φλεβών κοντά στον όρχι, που οδηγεί στο σχηματισμό μιας κιρσοκήλης.

Ανατομία

Ο όρος κιρσοκήλη αναφέρεται συγκεκριμένα στη διάταση και ελικοειδή πορεία του περιορχικού φλεβικού δικτύου, το οποίο είναι το δίκτυο των φλεβών που «αποστραγγίζει» τον όρχι. Αυτό το πλέγμα πορεύεται κατά μήκος του οπισθίου τμήματος του όρχεως μαζί με την επιδιδυμίδα και το σπερματικό πόρο και στη συνέχεια μέσα στο σπερματικό τόνο. Το δίκτυο αυτό των φλεβών συνενώνονται και σχηματίζουν τη γεννητική ή έσω σπερματική φλέβα. Η δεξιά έσω σπερματική φλέβα εισέρχεται στην κάτω κοίλη φλέβα, ενώ η αριστερή στην αριστερή νεφρική φλέβα σε ορθή γωνία με αυτή, η οποία στη συνέχεια πέφτει στην κάτω κοίλη φλέβα. … περισσότερα …

6 Απριλίου 2017