ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΑ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ

“Η πρόσληψη συμπληρωμάτων θρεπτικών μικροστοιχείων για 3 μήνες αυξάνει σημαντικά την τιμή της δοκιμασίας δέσμευσης σπέρματος στο υαλουρονικό οξύ σε σχέση με την ομάδα ελέγχου”


FEBU (Ευρωπαϊκό Κολλέγιο Ουρολόγων)
Fertility Clinic IMI, Βιέννη, Αυστρία
Τμήμα Μαιευτικής και Γυναικολογίας , Νοσοκομείο Korneuburg/Βιέννη, Αυστρία
Adebar Fertility Clinic (κλινική γονιμοποίησης), Wiener Neustadt, Αυστρία

Ανδρική υπογονιμότητα & κατακερματισμός του DNA
7-10% των ζευγαριών στις δυτικές χώρες βιώνουν την πρωτογενή ή δευτερογενή υπογονιμότητα. Ο ανδρικός παράγοντας ευθύνεται για το 25-30% περίπου όλων των αιτιών υπογονιμότητας. Δεν έχει βρεθεί καμία συγκεκριμένη αιτία για το 50% περίπου του συνόλου των υπογόνιμων ανδρών με σπερματικές ανωμαλίες, όπως ο υψηλός δείκτης κατακερματισμού του DNA του σπέρματος που αποτελεί ένα σημαντικό παράγοντα της ιδιοπαθούς ανδρικής υπογονιμότητας.
Το DNA του σπέρματος προστατεύεται έναντι βλαβών καθώς τυλίγεται γύρω από πρωτεΐνες εντός της κεφαλής του σπερματοζωαρίου. Ωστόσο, κατά την ωρίμανση του σπέρματος στο ανδρικό αναπαραγωγικό σύστημα, το σπέρμα χάνει σταδιακά την ικανότητα επανόρθωσης του DNA που έχει υποστεί βλάβη. Υπάρχουν ενδείξεις ότι όταν το DNA δεν είναι ορθώς «συσκευασμένο», το σπέρμα ενδέχεται να είναι πιο ευαίσθητο στην επίδραση επιβλαβών μορίων που ονομάζονται «ελεύθερες ρίζες». Το DNA του σπέρματος συνεισφέρει κατά το ήμισυ στο γενετικό υλικό των απογόνων. Τα μη κανονικά σπερματοζωάρια ενδέχεται να προκαλέσουν την κατάρρευση της αναπαραγωγικής διαδικασίας και συνεπώς να μειώσουν τις πιθανότητες γέννησης ενός υγιούς μωρού.
Τα σπερματοζωάρια που αναγνωρίζουν και δεσμεύονται από το υαλουρονικό οξύ εμφανίζουν σημαντικά λιγότερα ρήγματα στην έλικα του DNA σε σχέση με εκείνα που δεν ακολουθούν την ίδια διαδικασία και 4-6 φορές μικρότερη συχνότητα χρωμοσωμικών ανεπλοειδιών. Για το λόγο αυτό, η τιμή της Δοκιμασίας Δέσμευσης Σπέρματος στο Υαλουρονικό Οξύ (HBA) θεωρείται παράμετρος υποκατάστασης του βαθμού κατακερματισμού του DNA του ανθρωπίνου σπέρματος.

Στόχος της Μελέτης
Στόχος της μελέτης ήταν η αξιολόγηση των συνεπειών μη συνταγογραφούμενων φαρμάκων που περιέχουν οκτώ θρεπτικά μικροστοιχεία, στην τιμή της HBA μεταξύ ανδρών με ιδιοπαθή υπογονιμότητα.

Υλικά & Μέθοδοι
2 Κάψουλες ανά ημέρα που περιέχουν L-Καρνιτίνη 440 mg, L-Αργινίνη 250mg, Βιταμίνη E 120 mg, Φολικό Οξύ 800 pg, Ψευδάργυρο 40 mg, Σελήνιο 60 pg, Γλουταθιόνη 80 mg, Συνένζυμο Q10 15 mg.
Δοκιμασία: Σπέρμα-HBA (Sperm-Hyaluronan Binding Assay Biocoat, Inc., 211 Witmer Road, Horsham, PA 19044, ΗΠΑ).

Ασθενείς & Σχεδιασμός Μελέτης
Μία ομάδα 67 υπογόνιμων ανδρών (ενεργή ομάδα θεραπείας) που παρακολουθείται από το Fertility Center IMI, Βιέννη, Αυστρία, κλήθηκαν να συμμετάσχουν στη μελέτη λαμβάνοντας δύο κάψουλες δραστικής ουσίας ανά ημέρα για μία περίοδο τριών μηνών μεταξύ της πρώτης και της δεύτερης ανάλυσης σπέρματος. Οι υπογόνιμοι άνδρες στους οποίους δε δόθηκε ενεργή θεραπεία χρησιμοποιήθηκαν ως ομάδα ελέγχου (n = 40). Η κύρια μέτρηση έκβασης αφορούσε σε τυχόν μεταβολή της τιμής Σπέρματος-HBA η οποία υποδεικνύει δείκτη κατακερματισμού του DNA μετά από 3 μήνες.

Στατιστικά Μεγέθη
Δε σημειώθηκε καμία σημαντική ηλικιακή διαφορά μεταξύ των ασθενών στη σύγκριση της ομάδας θεραπείας και της ομάδας ελέγχου. Πραγματοποιήθηκε ανάλυση με βάση τους ελέγχους Kolmogorov Smirnov (κανονικότητα κατανομής δεδομένων), Mann Whitney (συνεχή, μη παραμετρικά δεδομένα), chi-square (ποσοστά) και τον έλεγχο κατάταξης Wilcoxon. Η τιμή p

Αποτελέσματα
Ομάδα θεραπείας: ποιότητα και κατανομή δεδομένων.


Ομάδα ελέγχου: ποιότητα και κατανομή δεδομένων.

Ομάδα θεραπείας: Η τιμή Σπέρματος-HBA αυξήθηκε σημαντικά μετά από 3 μήνες από μέση τιμή (p<0.00002).
Ομάδα ελέγχου: Η τιμή Σπέρματος-HBA δεν κατέδειξε κάποια σημαντική αλλαγή (p=0.083).

Συμπεράσματα
Η τιμή Σπέρματος-HBA αυξάνει σημαντικά (p<0,05) μετά από θεραπεία 3 μηνών με θρεπτικά μικροστοιχεία. Η τιμή Σπέρματος-HBA αυξάνει σημαντικά (p<0,05) σε σχέση με την ομάδα ελέγχου.
Τα σπερματοζωάρια που δεσμεύονται στο υαλουρονικό οξύ παρουσιάζουν σημαντικά λιγότερα ρήγματα στην έλικα του DNA και 4-6 φορές μικρότερη συχνότητα χρωμοσωμικών ανεπλοειδιών.
Η θεραπεία με θρεπτικά μικροστοιχεία καταδεικνύει μία δεκαπλάσια πιθανότητα αύξησης της γενετικής ποιότητας του σπέρματος σε σχέση με τη συντηρητική διαχείριση των υπογόνιμων ανδρών.

6 Απριλίου 2017