ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΥΣΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΤΥΣΗΣ

 

Τους τελευταίους 6 μήνες :
1. Πόσο βέβαιος είστε ότι μπορείτε να έχετε και να διατηρήσετε μια στύση ;   2. Όταν είχατε στύσεις μετά από σεξουαλική διέγερση, πόσο συχνά οι στύσεις αυτές ήταν αρκετά σκληρές ώστε να υπάρξει διείσδυση ;   3. Κατά την διάρκεια της σεξουαλικής επαφής, πόσο συχνά ήσασταν ικανοί να διατηρήσετε την στύση σας αφού είχατε διεισδύσει ;   4. Κατά την διάρκεια της σεξουαλικής επαφής, πόσο δύσκολο ήταν να διατηρήσετε την στύση σας ώστε να υπάρξει ολοκλήρωση της πράξης; 5. Όταν επιχειρούσατε σεξουαλική επαφή, πόσο συχνά αυτή η επαφή ήταν ευχάριστη για εσάς;

Πολύ λίγο 1   

Λίγο    2

Μέτρια  3

Πολύ  4 

Πάρα πολύ 5

Καμμία σεξουαλική δραστηριότητα    0

Σχεδόν ποτέ ή ποτέ    1

Λίγες φορές (Πολύ λιγότερο από τις μισές φορές)    2

Μερικές φορές (περίπου τις μισές)    3

Τις περισσότερες φορές (πολύ περισσότερες από τις μισές φορές)   4

Σχεδόν πάντα ή πάντα    5

 

Δεν έχω επιχειρήσει σεξουαλική επαφή 0
Σχεδόν ποτέ ή ποτέ    1Λίγες φορές (Πολύ λιγότερο από τις μισές φορές)    2Μερικές φορές (περίπου τις μισές)    3

Τις περισσότερες φορές (πολύ περισσότερες από τις μισές φορές)   4

Σχεδόν πάντα ή πάντα    5

Δεν έχω επιχειρήσει σεξουαλική επαφή 0

Εξαιρετικά δύσκολο 1

Πολύ δύσκολο 2

Δύσκολο 3

Λίγο δύσκολο 4

Καθόλου δύσκολο 5

 

Δεν έχω επιχειρήσει σεξουαλική επαφή 0

Σχεδόν ποτέ ή Ποτέ 1

Λίγες φορές (Πολύ λιγότερο από τις μισές φορές) 2

Μερικές φορές(περίπου τις μισές) 3

Τις περισσότερες φορές(πολύ περισσότερες από τις μισές φορές) 4

Σχεδόν πάντα ή πάντα 5

 

 

Προσθέστε τους αριθμούς που αντιστοιχούν στις ερωτήσεις από 1 έως 5

Σύνολο :                        Αποτελέσματα:

1-7                             Σοβαρή Στυτική Δυσλειτουργία ,
8-11                           Μέτρια Στυτική Δυσλειτουργία,
12-16                        Ήπια έως Μέτρια Στυτική Δυσλειτουργία,
17-21                         Ήπια Στυτική Δυσλειτουργία

25 Απριλίου 2017