ΑΝΤΙΚΑΤΑΘΛΙΠΤΙΚΑ ΦΑΡΜΑΚΑ ΚΑΙ ΥΠΟΓΟΝΙΜΟΤΗΤΑ

Κατά πολλούς, το ήμισυ του συνόλου των ανδρών που λαμβάνουν το αντικαταθλιπτικό φάρμακο παροξετίνη μπορεί να έχουν αυξημένο κατακερματισμό του DNA του σπέρματος – ένα μέσο πρόβλεψης της γονιμότητας. Οι αλλαγές αυτές είναι αναστρέψιμες, καθώς το σπέρμα επανέρχεται στις φυσιολογικές του τιμές μετά τη διακοπή του φαρμάκου. Η μελέτη που δημοσίευσε το NewYork-Presbyterian Hospital/Weill Cornell Medical Center αντιπροσωπεύει μια από τις πρώτες επιστημονικές έρευνες για τις επιπτώσεις των αντικαταθλιπτικών φαρμάκων στην ποιότητα του σπέρματος.

Είναι γνωστό ότι τα SSRI αντικαταθλιπτικά φάρμακα επιδρούν αρνητικά στη στυτική λειτουργία και την εκσπερμάτιση. Η μελέτη αυτή προχωρά ένα βήμα περισσότερο, αποδεικνύοντας ότι μπορεί να προκαλέσουν μια σημαντική αύξηση στις γενετικές βλάβες στο σπέρμα. Αν και αυτή η μελέτη δεν εξετάζει άμεσα το θέμα της γονιμότητας, μπορούμε να συμπεράνουμε ότι το ήμισυ των ανδρών που λαμβάνουν SSRIs έχουν μειωμένη ικανότητα να γονιμοποιήσουν. Αυτοί οι άνδρες πρέπει να μιλήσουν με το γιατρό τους σχετικά με τις θεραπευτικές επιλογές, συμπεριλαμβανομένων των μη SSRI αντικαταθλιπτικών φαρμάκων.

Τη μελέτη ακολούθησαν 35 υγιείς άνδρες εθελοντές που έλαβαν παροξετίνη, έναν εκλεκτικό αναστολέα επαναπρόσληψης σεροτονίνης (SSRI), για πέντε εβδομάδες. Το φάρμακο αυτό χαρακτηρίζεται από το σχετικά σύντομο χρόνο ημίσειας ζωής και έχει αποδειχθεί ότι ασκεί την ισχυρότερη επίδραση στην καθυστέρηση της εκσπερμάτισης. Ο κατακερματισμός του DNA, που ορίζεται ως η απουσία κομματιών του γενετικού κώδικα του DNA του σπέρματος, μετρήθηκε χρησιμοποιώντας τη μέθοδο προσδιορισμού TUNEL.

Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι το ποσοστό των συμμετεχόντων με ανώμαλο κατακερματισμό του DNA αυξήθηκε από λιγότερο από 10% σε 50% με τη λήψη του φαρμάκου. Ο κατακερματισμός του DNA είναι γνωστό ότι συσχετίζεται με μειωμένη γονιμότητα και πιθανότητα εγκυμοσύνης, ακόμη και όταν εφαρμόζονται τεχνικές, όπως η εξωσωματική γονιμοποίηση και η μικρογονιμοποίηση. Συνδέεται επίσης με αυξημένο κίνδυνο για συγγενείς ανωμαλίες.

Τα κανονικά επίπεδα τόσο ως προς τη σεξουαλική λειτουργία και τον κατακερματισμό του DNA επιστρέφουν ένα μήνα μετά τη διακοπή του φαρμάκου.

Ο όγκος σπέρματος, η συγκέντρωση, η κινητικότητα και η μορφολογία δεν μεταβάλλονται σημαντικά από την θεραπεία με SSRIs.

4 Απριλίου 2017