ΑΝΔΡΙΚΗ ΥΠΟΓΟΝΙΜΟΤΗΤΑ

TΙ ΕΙΝΑΙ ΥΠΟΓΟΝΙΜΟΤΗΤΑ;


Ως ‘υπογονιμότητα’ ορίζεται το φαινόμενο της αποτυχίας στην επίτευξη εγκυμοσύνης σε ένα ζευγάρι, μετά από ένα έτος συστηματικών, ελεύθερων σεξουαλικών επαφών.
Όταν ο διαγνωστικός έλεγχος του ζευγαριού διαπιστώσει πρόβλημα στην γονιμοποιητική ικανότητα του άνδρα, τότε μιλάμε για ‘ανδρική υπογονιμότητα’.

ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΕΜΦΑΝΙΣΗΣ

Περίπου το 15% του συνόλου των ζευγαριών σε αναπαραγωγική ηλικία αντιμετωπίζουν πρόβλημα υπογονιμότητας. Από αυτά, το 40% περίπου αποδίδεται σε αίτια που αφορούν στον ανδρικό παράγοντα, το 40% στον γυναικείο και ένα 20% αφορά και στους δύο συζύγους.

ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ

Στις περισσότερες περιπτώσεις, η ανδρική υπογονιμότητα δεν συνοδεύεται από εμφανή συμπτώματα. Εκτός ειδικών εξαιρέσεων, η σεξουαλική δραστηριότητα του υπογόνιμου άνδρα είναι

φυσιολογική και η μακροσκοπική εντύπωση που δίνει τα εκσπερμάτωμα στο γυμνό μάτι δεν υποδηλώνει κάποια διαταραχή.

ΔΙΑΓΝΩΣΗ

Όταν το ζευγάρι έχει προσπαθήσει να επιτύχει εγκυμοσύνη για ένα εύλογο χρονικό διάστημα και αυτό δεν έχει προκύψει, συνιστάται η επίσκεψη στον ειδικό Ουρολόγο Ανδρολόγο, προκειμένου να πάρει συμβουλή για το ζήτημα, με βάση το πλήρες ιατρικό ιστορικό.

Στη συνέχεια, είναι απαραίτητη η διενέργεια εργαστηριακών εξετάσεων και στους δύο συζύγους. Σε ό,τι αφορά στον άνδρα, η πρωταρχική εξέταση αφορά μία εμπεριστατωμένη αξιολόγηση της ποιότητας του σπέρματος μέσω του Σπερμοδιαγράμματος.

Η εμπεριστατωμένη ανάλυση σπέρματος αποτελεί το πρώτο βήμα για την εκτίμηση της δυνητικής γονιμοποιητικής ικανότητας του εξεταζομένου. Υπό κατάλληλες προϋποθέσεις, η συμβατική ανάλυση σπέρματος μπορεί να παράσχει τις βασικές διαγνωστικές πληροφορίες και να δώσει τις ενδείξεις για την πιθανή αναγκαιότητα περαιτέρω ειδικότερων αναλύσεων.

6 Απριλίου 2017