Αγορά του συστήματος TURIS 2.0 της Olympus

Η Γενική Κλινική ΤΑΞΙΑΡΧΑΙ προχώρησε στην αγορά του συστήματος TURIS 2.0 της Olympus με παράλληλη χρήση Ηλεκτροχειρουργικής Διαθερμίας που επιτρέπει τη βέλτιστη αντιμετώπιση προβλημάτων σε επεμβάσεις γενικής χειρουργικής, γυναικολογίας, ουρολογίας (όπως διουρηθρικής προστατεκτομής υπό αλατούχο φυσιολογικό ορό).

TURIS3-1170x520Επιπλέον είναι κατάλληλη για ανοιχτή, λαπαροσκοπική και ενδοσκοπική χειρουργική με εύκαμπτα και άκαμπτα όργανα.

Πιο συγκεκριμένα, σε ουρολογικές επεμβάσεις, η διουρηθρική εκτομή του προστάτη με τη χρήση του διπολικού ρεζεκτοσκοπίου αποτελεί την πλέον σύγχρονη μέθοδο αντιμετώπισης της υπερπλασίας προστάτη. Σε σύγκριση με παλαιότερες μεθόδους, πλεονεκτεί σημαντικά, καθώς μπορούν να εξαιρεθούν μεγάλου μεγέθους προστάτες με μικρότερο διεγχειρητικό κίνδυνο αφού η αιμορραγία είναι μικρότερη και δεν υπάρχει κίνδυνος εμφάνισης του συνδρόμου μετά την εκτομή του προστάτη (TURP Syndrome). Επίσης, μειώνει σημαντικά τον χρόνο ανάρρωσης και νοσηλείας, αλλά και ο χρόνος παραμονής του καθετήρα.

21 Μαρτίου 2018