ΠΟΙΟ ΦΑΡΜΑΚΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΕΡΠΛΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΡΟΣΤΑΤΗ ΦΑΙΝΕΤΑΙ ΝΑ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΕΙ ΑΠΟ ΤΟΝ ΚΑΡΚΙΝΟ ΤΗΣ ΟΥΡΟΔΟΧΟΥ ΚΥΣΤΗΣ

Η χρήση αναστολέων της 5-άλφα-ρεδουκτάσης (5-ARIs) συνδέεται με χαμηλότερο κίνδυνο θανάτου από καρκίνο της ουροδόχου κύστης στους άνδρες που έχουν πρόσφατα διαγνωστεί με κακοήθεια, ανέφεραν ερευνητές στο 33ο Πανευρωπαϊκό Ουρολογικό Συνέδριο στη Δανία.

IMG_20180325_003955Συγκεκριμένα, η χρήση 5-ARI πριν από τη διάγνωση και μετά από τη διάγνωση συσχετίστηκε με σημαντικά μειωμένο κίνδυνο καρκίνου ουροδόχου κύστης κατά 15% και 22% αντίστοιχα, σε σύγκριση με τη μη χρήση του φαρμάκου αυτού.

Τα αποτελέσματα έδειξαν επίσης ότι η προ και μετά τη διάγνωση χρήση των α-αναστολέων, των άλλων φαρμάκων που χρησιμοποιούνται για την υπερπλασία του προστάτη, δεν συσχετίστηκε με αντίστοιχη μείωση της θνησιμότητας από καρκίνο της ουροδόχου κύστης.

Η μελέτη υποστηρίζει το ρόλο των ανδρογόνων, και αντίστοιχα τα οφέλη της αναστολής της 5-άλφα-αναγωγάσης, στην εξέλιξη του καρκίνου της ουροδόχου κύστης.

https://www.renalandurologynews.com

24 Μαρτίου 2018