ΝΕΑ ΑΝΑΤΡΕΠΤΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΓΙΑ ΤΗ ΣΧΕΣΗ ΤΕΣΤΟΣΤΕΡΟΝΗΣ ΚΑΙ ΚΑΡΚΙΝΟΥ ΠΡΟΣΤΑΤΗ

Η θεραπεία με τεστοστερόνη μπορεί να μειώσει τη συχνότητα εμφάνισης του καρκίνου του προστάτη σύμφωνα με πρόσφατη Αμερικανική μελέτη!

Οι υπογοναδικοί άνδρες που έλαβαν θεραπεία υποκατάστασης με τεστοστερόνη είχαν χαμηλότερη συχνότητα εμφάνισης καρκίνου του προστάτη συγκριτικά με όσους δεν έλαβαν αγωγή, και οι καρκίνοι τους ήταν λιγότερο σοβαροί.

TESTOΣτην ομάδα της αγωγής με τεστοστερόνη, όλοι οι καρκίνοι του προστάτη διαγνώστηκαν μέσα στο πρώτο έτος, γεγονός που υποδηλώνει ότι υπήρχε καρκίνος πριν αρχίσει η θεραπεία με τεστοστερόνη.

Επειδή η χαμηλή τεστοστερόνη σχετίζεται με χαμηλό PSA, ο υπογοναδισμός μπορεί ενδεχομένως να συμβάλει στη μειωμένη ανιχνευσιμότητα του καρκίνου του προστάτη. Η αποκατάσταση της τιμής της τεστοστερόνης μπορεί να φέρει στην επιφάνεια τον ‘κρυφό’ αυτόν καρκίνο.

https://www.renalandurologynews.com/prostate-cancer/prostate-cancer-risk-lower-with-testosterone-replacement-therapy/article/707168/

22 Νοεμβρίου 2017