Μικροχειρουργική αποκατάσταση κιρσοκήλης

Ο Βασίλειος Ε. Θεοδωρόπουλος, FEBU, χειρουργός ουρολόγος ανδρολόγος. αρθρογραφεί στο ηλεκτρονικό περιοδικό υγείας stogiatro.gr και αναλύει τη πιο σύγχρονη τεχνική αντιμετώπισης της κιρσοκήλης.

Η υποβουβωνική μικροχειρουργική απολίνωση των σπερματικών φλεβών είναι μια ασφαλής και αποτελεσματική τεχνική για την αντιμετώπιση της ανδρικής υπογονιμότητας που σχετίζεται με κλινικά εμφανή κιρσοκήλη.

Οδηγεί σε μεγάλο ποσοστό σε βελτίωση των παραμέτρων του σπέρματος και αυξάνει την πιθανότητα επίτευξης μη υποβοηθούμενης γονιμοποίησης.

Σύμφωνα με πολλές μελέτες, αποτελεί την ενδεδειγμένη αρχική προσπάθεια αντιμετώπισης σε υπογόνιμα ζεύγη όπου ο άνδρας ελέγχεται με κλινικά εμφανή κιρσοκήλη και ολιγοασθενοσπερμία.

Αναμφισβήτητα, θεωρείται σημαντική και εξαιρετικά αποτελεσματική επέμβαση για την λύση του προβλήματος.

Είναι ταχύτατη και εξαιρετικά εύκολη τεχνική, χωρίς επιπλοκές, καθώς η ανεύρεση του στελέχους ή των στελεχών των σπερματικών φλεβών λαμβάνει χώρα κατά την κάθοδο αυτών ακριβώς κάτω από το έξω βουβωνικό στόμιο.

……..ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ………….

17 Ιουνίου 2017