ΚΙΡΣΟΚΗΛΗ

ΚΙΡΣΟΚΗΛΗ
Κιρσοκήλη είναι η ανώμαλη διεύρυνση των φλεβών στο όσχεο που απάγουν το αίμα από τους όρχεις. Οι όρχεις αιματώνvaricoceleονται από αιμοφόρα αγγεία τα οποία προέρχονται από την κοιλιακή χώρα και τα οποία περνούν από το βουβωνικό πόρο ως μέρος του σπερματικού τόνου στην πορεία τους προς τους όρχεις. Η προς τα άνω ροή του αίματος στις φλέβες εξασφαλίζεται με μικρές μονόδρομες βαλβίδες που εμποδίζουν την επιστροφή-παλινδρόμηση του αίματος. Η παρουσία ελαττωματικών βαλβίδων, ή η συμπίεση της φλέβας από ένα γειτονικό σχηματισμό μπορούν να προκαλέσουν διάταση των φλεβών κοντά στον όρχι, που οδηγεί στο σχηματισμό μιας κιρσοκήλης.

Ανατομία

Ο όρος κιρσοκήλη αναφέρεται συγκεκριμένα στη διάταση και ελικοειδή πορεία του περιορχικού φλεβικού δικτύου, το οποίο είναι το δίκτυο των φλεβών που «αποστραγγίζει» τον όρχι. Αυτό το πλέγμα πορεύεται κατά μήκος του οπισθίου τμήματος του όρχεως μαζί με την επιδιδυμίδα και το σπερματικό πόρο και στη συνέχεια μέσα στο σπερματικό τόνο. Το δίκτυο αυτό των φλεβών συνενώνονται και σχηματίζουν τη γεννητική ή έσω σπερματική φλέβα. Η δεξιά έσω σπερματική φλέβα εισέρχεται στην κάτω κοίλη φλέβα, ενώ η αριστερή στην αριστερή νεφρική φλέβα σε ορθή γωνία με αυτή, η οποία στη συνέχεια πέφτει στην κάτω κοίλη φλέβα.

Οι μικροί κλάδοι του περιορχικού φλεβικού δικτύου κανονικά κυμαίνονται από 0,5-1,5 mm σε διάμετρο. Διάταση των κλάδων αυτών μεγαλύτερη από 2 mm καλείται κιρσοκήλη.

Αιτιολογία

Η ιδιοπαθής κιρσοκήλη συμβαίνει όταν οι βαλβίδες μέσα σε φλέβες κατά μήκος του σπερματικού τόνου δεν λειτουργούν σωστά. Αυτή είναι ουσιαστικά η ίδια διαδικασία όπως η φλεβίτιδα, οι κιρσοί δηλαδή που είναι συχνοί στα πόδια. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα την επιστροφή του αίματος στο φλεβικό περιορχικό πλέγμα και προκαλεί αυξημένη πίεση, και τελικά οδηγεί σε βλάβη στον ιστό των όρχεων.

Διάγνωση και Θεραπεία
Η κιρσοκήλη είναι μια κατάσταση η οποία δεν δημιουργεί πάντοτε ενοχλήματα. Οι πιθανές επιπτώσεις της κιρσοκήλης είναι κυρίως δύο: τα υποκειμενικά ενοχλήματα που μπορεί να νοιώθει ο άνδρας (βάρος στον όρχι, ήπιο πόνο στον όρχι ή αισθητικά να μη φαίνεται ωραία η περιοχή λόγω έντονης φλεβικής διάτασης) ή να έχει επηρεάσει το σπερμοδιάγραμμα και την πιθανή ικανότητα προς γονιμοποίηση. Αυτό δεν σημαίνει ότι όσοι άνδρες είναι στείροι έχουν κιρσοκήλη ή όσοι έχουν κιρσοκήλη έχουν πρόβλημα γονιμοποίησης. Αυτό πρέπει να συζητηθεί εκτενώς με τον ουρολόγο προτού αποφασιστεί θεραπευτική παρέμβαση καθώς και τις προσδοκίες που πρέπει να έχει κανένας μετά τη θεραπεία, καθώς δεν χρειάζεται να αντιμετωπιστούν όλοι οι άνδρες με κιρσοκήλη.

Επειδή η επίδραση της κιρσοκήλης είναι βαθμιαία, η έγκαιρη διάγνωση της πάθησης καθώς και η διάγνωση της υποκλινικής κιρσοκήλης (αυτής δηλαδή που δεν έχει δώσει πλήρη συμπτωματολογία) είναι πολύ σημαντική για την θεραπεία και την αποτροπή των επιπλοκών της νόσου. Είναι ενδεικτικό ότι στους ενήλικες, μετά την θεραπεία, παρατηρείται σημαντική βελτίωση του σπερμοδιαγράμματος στο 85-100% των ασθενών με μικρή και μεσαία κιρσοκήλη, ενώ στους ασθενείς με μεγάλη κιρσοκήλη το ποσοστό αυτό πέφτει στο 50%. Στα παιδιά και τους εφήβους η αποτελεσματικότητα της θεραπείας ελέγχεται με μέτρηση του μεγέθους των όρχεων.

Σημαντική είναι η παρατήρηση ότι εάν τα παιδιά με κιρσοκήλη, στα οποία ο πάσχων όρχις έχει φυσιολογικό μέγεθος, αφεθούν χωρίς θεραπεία, στην εφηβεία εμφανίζεται ατροφία του όρχεως σε ποσοστό 25%. Συνεπώς, η πρώιμη θεραπεία της κιρσοκήλης, της οποίας ο κύριος στόχος είναι η διατήρηση της γονιμότητας, έχει μεγάλη σημασία.

Η διάγνωση γίνεται με την κλινική εξέταση και με το υπερηχογράφημα Triplex οσχέου ενώ η θεραπεία επιτυγχάνεται μέσω χειρουργικής επέμβασης.

H χειρουργική τεχνική που είναι η μέθοδος εκλογής για απόλυτη ασφάλεια και αποτελεσματικότητα, χωρίς μετεγχειρητικά ενοχλήματα και λιγότερες πιθανότητες υποτροπής είναι η μικροχειρουργική υποβουβωνική που εφαρμόζουμε. Συνήθως ο ασθενής παραμένει στο νοσοκομείο για λίγες ώρες.

mikroxeiroyrgiki kirsokilisΗ υποβουβωνική μικροχειρουργική απολίνωση των σπερματικών φλεβών είναι μια ασφαλής και αποτελεσματική τεχνική για την αντιμετώπιση της ανδρικής υπογονιμότητας που σχετίζεται με κλινικά εμφανή κιρσοκήλη.

Οδηγεί σε μεγάλο ποσοστό σε βελτίωση των παραμέτρων του σπέρματος και αυξάνει την πιθανότητα επίτευξης μη υποβοηθούμενης γονιμοποίησης.

Σύμφωνα με πολλές μελέτες, αποτελεί την ενδεδειγμένη αρχική προσπάθεια αντιμετώπισης σε υπογόνιμα ζεύγη όπου ο άνδρας ελέγχεται με κλινικά εμφανή κιρσοκήλη και ολιγοασθενοσπερμία.

Αναμφισβήτητα, θεωρείται σημαντική και εξαιρετικά αποτελεσματική επέμβαση για την λύση του προβλήματος.

Είναι ταχύτατη και εξαιρετικά εύκολη τεχνική, χωρίς επιπλοκές, καθώς η ανεύρεση του στελέχους ή των στελεχών των σπερματικών φλεβών λαμβάνει χώρα κατά την κάθοδο αυτών ακριβώς κάτω από το έξω βουβωνικό στόμιο.

Δεν υφίστανται επιπλοκές από τραυματισμούς νεύρων και από τραυματισμό ή απολίνωση της αρτηρίας του όρχεως, λόγω του ότι η ανεύρεση είναι πολύ ευκολότερη σε εκείνη τη θέση αλλά και η μεγέθυνση είναι πολύ μεγαλύτερη του γυμνού οφθαλμού. Η επέμβαση είναι εξαιρετικά απλή και απόλυτα ενδεικνυόμενυη και σε αμφοτερόπλευρη κιρσοκήλη.

Με ιδιαίτερη προσοχή απολινώνουμε τις παθολογικές φλέβες και αποκαθίσταται η ομαλή αιματική κυκλοφορία του όρχι από παράπλευρη οδό, οδηγώντας σε αποκατάσταση της γονιμότητας. Δεν έχει μετεγχειρητικό άλγος, απαιτεί λίγο χρόνο, και η νοσηλεία μπορεί να γίνει σε ημερήσια βάση. Ο ασθενής επιστρέφει στο σπίτι του μετά από λίγες ώρες και την τις επόμενες μέρες στις καθημερινές του δραστηριότητες.

Η βελτίωση της ποιότητας του σπέρματος στους υπογόνιμους άνδρες, μετά τη μικροχειρουργική αντιμετώπιση της κιρσοκήλης, επιβεβαιώνεται και από το σπερμοδιάγραμμα που γίνεται τρεις μήνες μετά την επέμβαση.

.

6 Απριλίου 2017